დღე 2
Friday, 15 July 2016

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA), საკანონმდებლო რეფორმები და ეკონომიკური გავლენა

13:15 - 14:45 / სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული

საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება“. DCFTA-ის მიზანია, სავაჭრო და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოების გზით, მოახდინოს საქართველოს ეკონომიკის ევროკავშირის ეკონომიკასთან ინტეგრაცია. DCFTA-ის კოორდინირებული და ეფექტიანი განხორციელების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა DCFTA-ის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2014-2017 წლებისთვის. DCFTA-ის საკითხები 2015 წლიდან, ასევე, წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის ნაწილს. DCFTA-ის განხორციელება ხელს შეუწყობს საქართველოში საინვესტიციო კლიმატისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას, ადგილობრივი წარმოებისა და დასაქმების ზრდას და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ამასთან, DCFTA-ის განხორციელება იძლევა შესაძლებლობას, საქართველო იქცეს ევროკავშირში საექსპორტო პლატფორმად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ თავისუფალი წვდომა ევროპულ ბაზარზე.

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

14-07-2016 09:00 - 09:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

მისალმება მისალმება მისალმება

14-07-2016 09:30 - 10:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა

14-07-2016 10:00 - 10:20
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის გამოწვევები ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს... ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის გამოწვევები

14-07-2016 10:30 - 12:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

შესვენება შესვენება შესვენება

14-07-2016 12:00 - 12:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის

14-07-2016 12:30 - 14:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ლანჩი ლანჩი ლანჩი

14-07-2016 14:00 - 15:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, რესტორანი - „პელიონი“, ნულოვანი სართული
დეტალი
დღე 1

თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule) თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule) თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule)

14-07-2016 15:00 - 16:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის "Check In... ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის... ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის "Check In Georgia" ფარგლებში)

14-07-2016 18:00 - 18:30
დეტალი