დანიელა მორარი

დანიელა
მორარი

თანამდებობა

მოლდოვას რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ევროპასთან ინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე

დანიელა მორარი-მოლდოვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ევროპასთან ინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე. დაამთავრა მოლდოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო სამართალში. მანამდე კი სწავლობდა საჯარო სამართლის მიმართულებით ფრანგულენოვან განყოფილებაში. 2015 წლის მარტიდან 2016 წლის მარტამდე იყო საგარეო საქმეთა და ევროპასთან ინტეგრაციის სამინისტროს გენერალური დირექტორატის თავმჯდომარე. 2010 წლის მაისიდან 2013 წლის ივლისამდე კი ამავე სამინისტროს პოლიტიკის დიალოგის დირექტორატის ხელმძღვანელი.