კალე პოლინგი

კალე
პოლინგი

თანამდებობა

ესტონეთის პარლამენტის ევროპულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე

კალე პოლინგი დაიბადა 1985 წლის 27 თებერვალს. ჰყავს მეუღლე და ერთი ვაჟი. არის რეფორმისტების პარტიის წევრი. 2014 წლიდან თავმჯდომარეობს ევროპულ საკითხთა კომიტეტს, ამავდროულად არის ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის წევრიც. არის ექსპერტი ესტონეთის ციფრული საზოგადოების, ელექტრონული მოქალაქეობისა და ეკონომიკური კანონმდებლობის საკითხებში. 2009 წლიდან არის „Eesti Energy”-ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, ასევე რაპლას რეგიონის საავადმყოფოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.