ლუკ პიერ დევინი

ლუკ
პიერ დევინი

თანამდებობა

ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის რუსეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ცენტრალური აზიისა და ეუთოს დირექტორი, ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე

ლუკ პიერ დევინი ევროპის კომისიის სავაჭრო დირექტორატს შეუერთდა 1996 წელს. მას შემდეგ მას ეკავა  ვაჭრობის დაცვის (1996-1999), ატმოსფეროს საკითხების (1999-2002) ვაჭრობის აღმასრულებელი ასისტენტის, გენერალური დირექტორის,  ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციები.

იყო ხელმძღვანელი რუსეთის, უკრაინის, დასავლეთ ბალკანეთის, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის, ევროპის ეკონომიკური სივცრის, თურქეთის და ცენტრალური აზიის განყოფილებების (2010-2015 წლებში)

ევროკომისიაში საქმიანობამდე იყო ბანკირი კორპორაციული ფინანსების განხრით და მართავდა  საერთაშორისო მოლაპარაკებებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში, ჩინეთსა და იაპონიაში. ფლობს სამართლის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს. ასევე ეკონომიკური სამართლის და ფინანსური ანალიზის სპეციალობებს.