კონტაქტი

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

 

ინგოროყვას ქ.7,
თბილისი 0134,
საქართველო

საკონტაქტო პირი

ბობი აფხაზავა

ღონისძიებათა დაგეგმვისა და კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი
b.apkhazava@eu-nato.gov.ge