დღე 2
Friday, 15 June 2018

სადილი

12:30 - 13:30 / სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“

თემატური პროგრამა

დღე 2

რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი

15-06-2018 10:00 - 11:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“
დეტალი
დღე 2

სესია 1 – რეგიონული და გლობალური ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება სესია 1 – რეგიონული და გლობალური ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება სესია 1 – რეგიონული და გლობალური ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება

15-06-2018 11:00 - 12:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, რუსთაველის დარბაზი, 1 სართული
დეტალი
დღე 2

სადილი სადილი სადილი

15-06-2018 12:30 - 13:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“
დეტალი
დღე 2

სესია 2 - ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაცია სესია 2 - ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაცია სესია 2 - ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაცია

15-06-2018 13:30 - 15:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, რუსთაველის დარბაზი, 1 სართული
დეტალი
დღე 2

გალა ვახშამი (სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“ გალა ვახშამი (სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“ გალა ვახშამი (სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“

15-06-2018 20:00 - 22:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“
დეტალი