დღე 1
Thursday, 11 July 2019

08:00

რეგისტრაცია

08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
09:00

ოფიციალური მისალმება

09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
09:05

შესავალი სიტყვა

09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
09:30

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
10:00

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
11:30

შესვენება ყავის თანხლებით

11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
11:45

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
13:00

სადილი

13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
14:30

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
15:45

შესვენება ყავის თანხლებით

15:45 - 16:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
16:00

სესია IV: 2020 წელი - 20 მიზანი პარტნიორთა გასაძლიერებლად

16:00 - 17:15
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
17:15

თავისუფალი დრო

17:15 - 17:30
დეტალი
17:30

სესია V: შავი ზღვის უსაფრთხოება: დაპირისპირებებიდან შესაძლებლობების ზღვამდე

17:30 - 18:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
18:45

თავისუფალი დრო

18:45 - 19:30
დეტალი
19:30

ბუფეტის ტიპის ვახშამი

19:30 - 20:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
20:30

ღამის სესია: თანამედროვე პასუხები თანამედროვე საფრთხეებს: მშვიდობა ჰიბრიდული გამოწვევების ეპოქაში („ჩეთემ ჰაუსის“ წესები)

20:30 - 22:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი

დღე 2
Friday, 12 July 2019

10:00

სესია VI: მაღალი დონის სადისკუსიო პანელი ურთიერთკავშირების თემაზე

10:00 - 11:15
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
11:15

შესვენება ყავის თანხლებით

11:15 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
11:30

სესია VII: მომავლის ინვესტიცია: განათლება და გადაადგილების შესაძლებლობები ახალგაზრდა თაობებისათვის

11:30 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
12:30

სადილი

12:30 - 14:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
14:00

სესია VIII: ორი რეგიონის ერთი ისტორია: აღმოსავლეთ პარტიორობა და ბალკანეთი

14:00 - 15:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
15:30

შემაჯამებელი სესია: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ 2020 - გადავტვირთოთ და განვაახლოთ

15:30 - 16:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
16:30

შემაჯამებელი სიტყვა

16:30 - 16:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
19:30

მიღება

19:30 - 20:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი