დღე 1
Thursday, 11 July 2019

ღამის სესია: თანამედროვე პასუხები თანამედროვე საფრთხეებს: მშვიდობა ჰიბრიდული გამოწვევების ეპოქაში („ჩეთემ ჰაუსის“ წესები)

20:30 - 22:00 / სასტუმრო შერატონ ბათუმი

თანამედროვე ევროპა მზარდი არაკონვენციური ხასიათის საფრთხეების წინაშე დგას, რომლებიც მიზნად ისახავს ევროპული საზოგადოებების დესტაბილიზაციას. მრავალგანზომილებიანი საფრთხეები, რომელიც აერთიანებს ძალისმიერ და ძირგამომთხრელ ინსტრუმენტებსა და ტაქტიკურ მეთოდებს და როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო აქტორებს, მიზნად ისახავს ინსტიტუტებისადმი არსებული საჯარო ნდობის შესუსტებას.

დეზინფორმაციული კამპანიებით საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა, არჩევნებში ჩარევის შესახებ გაკეთებული ბრალდებები, ტრადიციული მედიისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით განხორციელებული მტრული პროპაგანდა - ეს ევროკავშირის წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო ომის მხოლოდ რამდენიმე სახეა. მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა მიმართული ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, ისევე როგორც ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის სტრატეგიული განხეთქილების შესატანად. ევროპულ საზოგადოებებში თანდათან მზარდი მოწყვლადობის გათვალისწინებით, მთავრობები სულ უფრო და უფრო მეტად აცნობიერებენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისა და ინსტიტუტების  მედეგობის (resilience) გაძლიერების საკითხი.

რამდენად საკმარისია დამაჯერებელი პოლიტიკური კომუნიკაცია, ცნობიერების ამაღლება, სოციალურ მედიაში განხორციელებული კამპანიები, სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები და სხვა ქმედებები გამოწვევათა ფართო სპექტრის წინააღმდეგ საბრძოლველად?

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

11-07-2019 08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება

11-07-2019 09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა

11-07-2019 09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

11-07-2019 09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

11-07-2019 10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით

11-07-2019 11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11-07-2019 11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სადილი სადილი სადილი

11-07-2019 13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

11-07-2019 14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი