დღე 1
Thursday, 11 July 2019

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

10:00 - 11:30 / სასტუმრო შერატონ ბათუმი

2009 წლის მაისში, პრაღის სამიტზე, საფუძველი ჩაეყარა სტრატეგიულ და ამბიციურ პროექტს - „აღმოსავლეთ პარტნიორობას“, რომლის მიზანიც ევროკავშირთან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების აჩქარებული პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა იყო. პრაღის დღის წესრიგი მოიცავდა ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, სავიზო მიმოსვლის ლიბერალიზაციას, ენერგო უსაფრთხოების სფეროში გაზრდილ თანამშრომლობას და სხვ.

გაამართლა „აღმოსავლეთ პარტნიორობამ“ მისი ავტორების მოლოდინები?  მოიტანა მან რეგიონის ქვეყნებში და ევროკავშირთან მათ ურთიერთობებში დაგეგმილი ცვლილებები? პანელზე მოისმენთ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ გასული 10 წლის შეფასებას ევროკავშირის პერსპექტივიდან.

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

11-07-2019 08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება

11-07-2019 09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა

11-07-2019 09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

11-07-2019 09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

11-07-2019 10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით

11-07-2019 11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11-07-2019 11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სადილი სადილი სადილი

11-07-2019 13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

11-07-2019 14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი