დღე 1
Thursday, 11 July 2019

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11:45 - 13:00 / სასტუმრო შერატონ ბათუმი

„აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ „ისე განვითარდა, რომ ზიანი არ მიუყენებია თითოეული პარტნიორი ქვეყნის ინდივიდუალური ევროპული მისწრაფებებისაკენ“. მისი დაარსებიდან ათი წლის გასვლის შემდეგ, „აღმოსავლეთ პარტნიორობას“ ხშირად მიიჩნევენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინიციატივად. თუმცა, ასოცირებული პარტნიორებისთვის ევროკავშირში სამომავლო გაწევრიანების პერსპექტივაზე უარი ამცირებს აღნიშნული პოლიტიკის დადებით გავლენას ამ ქვეყნების განვითარებაზე.

ამ გარემოებათა გათვალისწინებით, ევროკავშირი და დაინტერესებული პარტნიორები უფრო შემოქმედებითად უნდა მიუდგნენ იმ საკითხს, თუ როგორი უნდა იყოს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ - აღმოსავლეთ ევროპაში დემოკრატიული კონსოლიდაციისა და მოდერნიზაციის მამოძრავებელი ძალის - შემდგომი განვითარება.

რამდენად გააუმჯობესებს პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო წევრობის პერსპექტივის აღიარება ასოცირების შესახებ შეთანხმებების განხორციელებას და შესაბამისად, ქვეყნებში პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობას? რა მოხდება მაშინ, როცა ასოცირებული პარტნიორები შეასრულებენ ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების არსებით ნაწილს?

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

11-07-2019 08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება

11-07-2019 09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა

11-07-2019 09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

11-07-2019 09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

11-07-2019 10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით

11-07-2019 11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11-07-2019 11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სადილი სადილი სადილი

11-07-2019 13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

11-07-2019 14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი