დღე 1
Thursday, 11 July 2019

სესია IV: 2020 წელი - 20 მიზანი პარტნიორთა გასაძლიერებლად

16:00 - 17:15 / სასტუმრო შერატონ ბათუმი

ევროკავშირის ევროპული სამეზობლოს სტაბილურობა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის (ENP) განახლებული ვერსიის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. პოლიტიკის განახლებიდან ერთი წლის შემდეგ, ევროკავშირის უსაფრთხოების გლობალურმა სტრატეგიამ ხაზგასმით აღნიშნა აღმოსავლეთ მეზობლების მედეგობის/მდგრადობის გაძლიერების საჭიროება. „20 შედეგი 2020 წლისათვის“ დოკუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირმა თითოეულ პარტნიორს შესთავაზა სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება საერთო ინტერესების შესაბამისად. უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო სატრანსპორტო კავშირების, განათლების, ახალგაზრდების დასაქმებისა და ინოვაციის საკითხებს, რამაც ეკონომიკური განვითარების ახალი შესაძლებლობები გააჩინა და შესაძლებელი გახადა თითოეულ პარტნიორსა და ევროკავშირს შორის უფრო ახლო კავშირების ჩამოყალიბება.

ახლოვდება 2020 წელი და საკითხავია, რამდენად შეძლო თითოეულმა პარტნიორმა პარტნიორობის შესაძლებლობების სრულად გამოყენება? რა მიმართულებით ხედავენ პარტნიორები „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში არსებული თანამშრომლობის უფრო მეტ პოტენციალს?

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

11-07-2019 08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება

11-07-2019 09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა

11-07-2019 09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

11-07-2019 09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

11-07-2019 10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით

11-07-2019 11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11-07-2019 11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სადილი სადილი სადილი

11-07-2019 13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

11-07-2019 14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი