დღე 1
Thursday, 11 July 2019

სესია V: შავი ზღვის უსაფრთხოება: დაპირისპირებებიდან შესაძლებლობების ზღვამდე

17:30 - 18:45 / სასტუმრო შერატონ ბათუმი

იშვიათად თუ ნახავთ ისეთ ადგილს, რომელსაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ისეთივე რაოდენობის გარდამტეხი ცვლილებები განეცადოს, როგორც შავ ზღვას. 1990-იან წლებში, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, მთელმა მსოფლიომ იხილა შავი ზღვის უთვალავი შესაძლებლობები. 2004 წელს, ბულგარეთისა და რუმინეთის ევროკავშირში გაწევრიანებით, შავი ზღვა პოლიტიკური მნიშვნელობით იქცა ევროპულ ზღვად.

თუმცა, 2008 წელს, სამხედრო ინტერვენციის შედეგად, დაირღვა შავი ზღვის ერთ-ერთი სახელმწიფოს, საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები. 2014 წელს, აგრესია განმეორდა კიდევ ერთ შავიზღვისპირა სახელმწიფოში, როდესაც უკრაინა სამხედრო ინტერვენციისა და ანექსიის მსხვერპლი გახდა. ამავდროულად, შავმა ზღვამ ნელ-ნელა შეითავსა ვაჭრობის უმთავრესი სატრანსპორტო დერეფნის როლი, მათ შორის ენერგო რესურსების კასპიის, შავი და ხმელთაშუა ზღვების ღერძზე ტრანსპორტირების მიმართულებით.

რა როლს ასრულებს შავი ზღვა ევროპის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური სტაბილურობის საქმეში?

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

11-07-2019 08:00 - 09:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება ოფიციალური მისალმება

11-07-2019 09:00 - 09:05
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა შესავალი სიტყვა

11-07-2019 09:05 - 09:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე ევროპა ახალი ათწლეულის მიჯნაზე

11-07-2019 09:30 - 10:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე სესია I: პარტნიორობის 10 წელი - პირველი ნაბიჯები ევროპულ გზაზე

11-07-2019 10:00 - 11:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით შესვენება ყავის თანხლებით

11-07-2019 11:30 - 11:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში სესია II: სიცოცხლე ასოცირების შემდეგ: უფრო მაღალი მიზნის ძიებაში

11-07-2019 11:45 - 13:00
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სადილი სადილი სადილი

11-07-2019 13:00 - 14:30
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი
დღე 1

სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის სესია III: „აღმოსავლეთ პარტნიორობა“ - სტიმული დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

11-07-2019 14:30 - 15:45
სასტუმრო შერატონ ბათუმი
დეტალი