კონტაქტი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4

საკონტაქტო პირი