ბრაიან ვიტმორი

ბრაიან
ვიტმორი

თანამდებობა

ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის რუსეთის პროგრამის დირექტორი და უფროსი მკლევარი

ინსტიტუტი

ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, ვაშინგტონი