დანიელა მორარი

დანიელა
მორარი

თანამდებობა

მოლდოვას რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტრო, სახელმწიფო მდივანი

ინსტიტუტი

მოლდოვას მთავრობა, კიშინაუ