ირინა აბულაძე

ირინა
აბულაძე

თანამდებობა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე

ინსტიტუტი

საქართველოს მთავრობა, თბილისი