იური ლავრენუკი

იური
ლავრენუკი

თანამდებობა

უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრი

ინსტიტუტი

უკრაინის მთავრობა, კიევი