კაი საუერი

კაი
საუერი

თანამდებობა

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე

ინსტიტუტი

ფინეთის მთავრობა, ჰელსინკი