კატარინა პისარსკა

კატარინა
პისარსკა

თანამდებობა

დიპლომატიის ევროპული აკადემიის დამაარსებელი და დირექტორი, პოლონეთი

ინსტიტუტი

დიპლომატიის ევროპული აკადემია, ვარშავა