ქეთევან ციხელაშვილი

ქეთევან
ციხელაშვილი

თანამდებობა

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში

ინსტიტუტი

საქართველოს მთავრობა, თბილისი