ქრისტოს სტილიანიდესი

ქრისტოს
სტილიანიდესი

თანამდებობა

ევროკომისარი ჰუმანიტარული დახმარებისა და კრიზისების მართვის საკითხებში