მაიკლ გალერი

მაიკლ
გალერი

თანამდებობა

ევროპის პარლამენტის წევრი

ინსტიტუტი

ევროპის პარლამენტი,