მამუკა ბახტაძე

მამუკა
ბახტაძე

თანამდებობა

საქართველოს პრემიერ მინისტრი

ინსტიტუტი

საქართველოს მთავრობა, თბილისი