მარგო ვალსტრომი

მარგო
ვალსტრომი

თანამდებობა

შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ინსტიტუტი

შვედეთის მთავრობა, სტოკჰოლმი