მიხაელ როთი

მიხაელ
როთი

თანამდებობა

გერმანიის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის საკითხებში

ინსტიტუტი

გერმანიის მთავრობა, ბერლინი