მინეა მოტოჩი

მინეა
მოტოჩი

თანამდებობა

ევროპული პოლიტიკის სტრატეგიის ცენტრის დირექტორის მოადგილე