ნატალი საბანაძე

ნატალი
საბანაძე

თანამდებობა

საქართველოს ელჩი ევროკავშირში