ნიკ გოუინგი

ნიკ
გოუინგი

თანამდებობა

ტელეჟურნალისტი „Think the Unthinkable”-ის დამაარსებელი და თანადირექტორი