ნინო ჯავახაძე

ნინო
ჯავახაძე

თანამდებობა

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ინსტიტუტი

საქართველოს მთავრობა, თბილისი