ოლა ჰენრიკსონი

ოლა
ჰენრიკსონი

თანამდებობა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროკავშირის, ნორვეგიისა და შვეიცარიის რეგიონული ოფისის რეგიონული დირექტორი