პიტერ სიიარტო

პიტერ
სიიარტო

თანამდებობა

უნგრეთის ვაჭრობისა და საგარეო საქმეთა მინისტრი

ინსტიტუტი

უნგრეთის მთავრობა, ბუდაპეშტი