როზა ბალფური

როზა
ბალფური

თანამდებობა

უფროსი მკვლევარი, ევროპის პროგრამა, აშშ-ს გერმანიის მარშალის ფონდი