საჯად კარიმი

საჯად
კარიმი

თანამდებობა

ევროპარლამენტში საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის და სომხეთი ევროკავშირისა და აზერბაიჯანი-ევროკავშირის თანამშრომლობის კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი