სერგიი კისლიცა

სერგიი
კისლიცა

თანამდებობა

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ინსტიტუტი

უკრაინის მთავრობა, კიევი