სოკოლ დედჯა

სოკოლ
დედჯა

თანამდებობა

ალბანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ინსტიტუტი

ალბანეთის მთავრობა, ტირანა