ტომაშ პეტრიჩეკი

ტომაშ
პეტრიჩეკი

თანამდებობა

ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ინსტიტუტი

ჩეხეთის მთავრობა, პრაღა