ვასილ ჰუდაკი

ვასილ
ჰუდაკი

თანამდებობა

ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი