დღე 2
Friday, 15 July 2016

საერთაშორისო დახმარების როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის რეფორმების პროცესში - გამოწვევები და შესაძლებლობები

15:15 - 17:00 / სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული

ევროკავშირი იყო ერთ-ერთ პირველი, რომელმაც საქართველოს აღმოუჩინა დახმარება გარდამავალი პერიოდის ადრეულ რთულ წლებში. მას შემდეგ ევროკავშირი ყოველწლიურად მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას უწევს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მხარდასაჭერად. 2014 წელს, ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები გადავიდა თვისობრივად ახალ და უფრო მაღალ საფეხურზე. ევროინტეგრაცია გახდა ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი, რაც აყალიბებს საქართველოს „ევროპული გზის“ მტკიცე საფუძველს. სწორედ ამ თვალსაზრისით, ევროკავშირის დახმარებას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ასოცირების შეთანხმების შესრულებისა და მასთან დაკავშირებული რეფორმების განხორციელების პროცესში. წარმატებით გატარებული რეფორმების ფონზე, ევროკავშირის, მისი წევრი სახელმწიფოებისა და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ გაწეული ფინანსური მხარდაჭერა საგრძნობლად გაიზარდა. ამავდროულად, საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდა ევროკავშირის დახმარების ახალი და მრავლისმომცველი ინსტრუმენტები.

თემატური პროგრამა

დღე 1

რეგისტრაცია რეგისტრაცია რეგისტრაცია

14-07-2016 09:00 - 09:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

მისალმება მისალმება მისალმება

14-07-2016 09:30 - 10:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა კონფერენციის მონაწილეებისადმი მიმართვა

14-07-2016 10:00 - 10:20
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის გამოწვევები ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს... ევროკავშირის პოლიტიკა ევროპული სამეზობლოს მიმართ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის გამოწვევები

14-07-2016 10:30 - 12:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

შესვენება შესვენება შესვენება

14-07-2016 12:00 - 12:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მიმოხილვა და მისი პრიორიტეტები ასოცირებული ქვეყნებისათვის

14-07-2016 12:30 - 14:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ლანჩი ლანჩი ლანჩი

14-07-2016 14:00 - 15:00
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, რესტორანი - „პელიონი“, ნულოვანი სართული
დეტალი
დღე 1

თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule) თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule) თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურა: გამოწვევები და შესაძლებლობები (The Chatham House Rule)

14-07-2016 15:00 - 16:30
სასტუმრო „ჰილტონ ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი - „რუსთაველი“, I სართული
დეტალი
დღე 1

ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის "Check In... ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის... ქართული ეროვნული ბალეტის - სუხიშვილების კონცერტი ღია ცის ქვეშ (პროექტის "Check In Georgia" ფარგლებში)

14-07-2016 18:00 - 18:30
დეტალი