სალომე ზურაბიშვილი

სალომე
ზურაბიშვილი

თანამდებობა

საქართველოს პრეზიდენტი