მაჰმუდ მამდ-გულიევი

მაჰმუდ
მამდ-გულიევი

თანამდებობა

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ინსტიტუტი

აზერბაიჯანის მთავრობა, ბაქო