ლევან იზორია

ლევან
იზორია

თანამდებობა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

ინსტიტუტი

საქართველოს მთავრობა, თბილისი