თორნიკე რიჟვაძე

თორნიკე
რიჟვაძე

თანამდებობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

ინსტიტუტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ბათუმი