ვინჩენცო კოპოლა

ვინჩენცო
კოპოლა

თანამდებობა

ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური