თამარ ჩუგოშვილი

თამარ
ჩუგოშვილი

თანამდებობა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

ინსტიტუტი

საქართველოს პარლამენტი, თბილისი